hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Turngruppa


Treningstider
Medlemmer

Kalender/terminliste
Trenere/aktivitetsledere

Lenker

Arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Hva er sportsdrill
Sportsdrill er en estetisk vakker og spennende idrett. Det karakteristiske særpreget ved sportsdrill er at gymnastene gjør et mangfold av bevegelser med en drillstav, kombinert med dans og ulike gymnastiske bevegelser. Gymnastene trener ballett, frittstående turn, dans og stavteknikk og sportsdrill karakteriseres derfor som en allsidig idrett. I tillegg til det tekniske med stav og kropp kommer det kunstneriske aspektet, og det er kombinasjonen av dette som gjør sportsdrill til den spennende idretten den er.

I 1991 ble sportsdrill tatt opp som egen gren i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og det første Norgesmesterskapet ble arrangert i 1992. I dag er det 7 kretser som har sportsdrill, og det er 15 lag/klubber med til sammen ca. 300 gymnaster som driver aktivt i Norge.

Sportsdrill er egnet både til konkurranser og spennende oppvisninger.
Konkurranser: Det konkurreres i individuelt, par og tropp. Konkurranser blir holdt i lokalmiljøet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Oppvisninger – Bruk av sportsdrill i oppvisninger er svært publikumsvennlig og her er det bare fantasien som setter grenser! Man kan drille, danse og turne i store tropper, så vel som individuelt og i par.

Har du lyst til å starte med turn, dans og drill?
Vi har nybegynnerparti i Sportsdrill på tirsdager: 17.30 – 19.00 Vulkanhallen

Kom innom eller ta kontakt med Stine Gjørtz eller Anne Wangensteen hvis du er interessert i å begynne hos oss eller vil vite mer.

stine_petrine@hotmail.com - 975 06 017
abwangen@online.no - 413 55 194

Velkommen til Centrum Tigers Turngruppe!


 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no