hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Om oss > Samfunnsarbeid


Historikk


Når CTIF jobber i det miljøet de gjør, med de problemer og de utfordringer dette betinger, er vi nødt til å drive organisasjonen på en annen basis enn det som er vanlig i andre sammenliknbare organisasjoner. Vi jobber bevisst med integrering og holdningsskapende arbeid. Mange av våre medlemmer beveger seg i lite positive miljøer under deres fritid. Gjennom disse medlemmer prøver vi å spre positive og handlingsskapende holdninger til andre barn og unge i nevnte miljøer. Vi har hatt flere situasjoner hvor våre medlemmer har fungert som konfliktløsere i uheldige situasjoner. CTIF jobber også med å få de unge, gjennom klubbens aktiviteter, inn på mer ansvarsmessige oppgaver. Dette kan være bl.a. treningsoppgaver, ansvar for enkelte deler av arrangementsavviklinger o.l. Dette gjør at de unge får en økt selvtillitt og bevisstgjøring av egen verdi og ressursmengde. Videre så må det en viss opplæring og oppfølgingsdel til for å få dette gjennomført. Ofte blir denne opplæringen, så langt det lar seg gjøre, gjort av egne medlemmer i klubben. Dermed får vi en tosidig opplæring som samtidig er veldig sunn.

Vår viktigste oppgave er vårt integreringsarbeid. Vi samarbeider med bl.a. Oslo Idrettskrets på flere hold angående dette. Norskkunnskaper blant de unge viktig og i CTIF er det kun lov til å snakke norsk, samt at det er forbudt å diskutere politikk og religion. Dette spesielt for at det ikke skal dannes klikker, misforståelser og konflikter, men at alle skal kunne kjenne og føle fellesskapet uansett norsk eller annen kulturell bakgrunn. Ellers blir vår jobb ofte et resultat som bringer oss nærmere som sosialarbeidere da det innenfor våre grupper er så mange nasjoner, ca. 30 stk. De unge lider ofte under store frustrasjoner. Det være seg mobbing, konflikter med skole og foreldre under ungdomstiden, samt en del rasistiske holdninger mellom de ulike fremmedspråklige grupperinger og nordmenn.

Spesielt konflikter med foreldregenerasjonen kan blant fremmedspråklige være svært så opprivende, da det er sterke kulturelle bånd og tilhørlighet som holder familiene samlet. Det er derfor viktig at medlemmene har full tillitt til en person som kan lytte, gi råd om fremtidsutsikter. Dette er helst en person som selv har begge bena plantet på jorda, med egne erfaringer og som husker tilbake fra sin egen ungdom med de konflikter man selv har opplevd.

Centrum Tigers Idrettsforening jobber også med å få flere foreldre delaktig i klubbens arbeid. Her er det både språkbarrierer og holdninger fra eget hjemland som gjør jobben vanskelig. Innkalling til foreldremøter, opprettelse av foreldregrupper og oppfølging er viktig. Arbeidet med foreldre gjør at tilnærmelsen mellom barn/unge, som vokser opp under norske forhold, og foreldre kan oppleves mindre smertefullt.

Til toppen
 
Styre
Hvem er hvem i CTIF
Ris og ros
Vi media
Samfunnsarbeid
Milan's hjørnet  
Arkiv / CTIFs sesonger
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no