hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Ung i Centrum > Organisasjon


Organisasjon


Ung I Centrum organisasjonen er ledet av et styre etter de prinsipper som er vanlig for frivillige organisasjoner. Det er som målsetting at styret skal innkalles til møter, enten av styret selv eller når daglig leder finner det nødvendig, ca 1 gang pr. 3de mnd.

Valg av styremedlemmer foregår etter de lover vedtatt, den 13.10.98, j.fr. §5.

Styret sin oppgave er å fremstille en arbeidsinstruks til daglig leder. Daglig leder kjenner til UIC sin bakgrunn, filosofi og målsettinger og dermed jobber på en selvstendig måte for å kunne nå disse. Daglig leder rapporterer til et samlet styre eller direkte til styreleder.

Årsmøtet er UIC sitt høyeste organ. Pr. i dag er det kun styremedlemmene som har stemmerett. Daglig leder, medlemmer og støttemedlemmer har møte og talerett, men ingen stemmerett.

Når UIC går ut som en nasjonal organisasjon må det enkelte lovendringer til. Dette vil nødvendigvis gå på saker som utvidet stemmerett, styremedlemmers bosetting, møte- og talerett for samarbeidende organisasjoner, organisatoriske strukturendringer etc.


 
Filosofien
Målsetting
Økonomi
Arbeidsverktøy
Etikk
Aktivitetsgrener  
Samarbeidspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no