hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Ung i Centrum > Økonomi


Organisasjon


Det ligger ingen faste inntektskilder hos Ung I Centrum. Hverken av privat kommersiell virksomhet eller gjennom medlemskontigenter og statlig medlemsstøtte. Derfor er UIC fremdeles avhengig av kommunal og statlig støtte for sin virksomhet. Dette betyr at en svært viktig oppgave for organisasjonen vil være å saumfare de muligheter det finnes blant statlige/kommunale og private støtteordninger og legater for å hente inn nok midler for den drift målsettingen setter. En god drift vil alltid være grunnlag for gode støtteordninger og dette har UIC god erfaring med. Dette må videreføres og utvikles.

Samtidig verken kan eller må UIC la dette bli en sovepute. Det må stadig evalueres nye muligheter for inntektskilder. Dette vil eksempelvis være:

Automatdrift
Denne form for inntekt har UIC allerede i dag. Likevel befinner hele denne driften seg i ustabil politisk situasjon. Det går bl.a. på den økonomiske fordelingsnøkkelen, hvem som skal få lov til å være distributører og om automatene i det hele tatt vil forbli lovlige i den form den nå eksisterer. Dette er et usikkert marked og faren er å tro at disse inntektskilder vil vare. Samtidig er inntektskilden i dag stor og den er enkel i sin drift. Med UIC som en nasjonal organisasjon vil også disse inntektene øke.

Sponsorvirksomhet
Også for en organisasjon som UIC bør det være muligheter for en viss sponsorinntekt. Det som blir viktig er å finne de private aktører som ser viktigheten av å ha forebyggende arbeid i sin profilering utad. Som sponsor vil en aktør alltid ha noe tilbake og her bør nok UIC bli flinkere til å vise seg frem i ulike medier. UIC må bli flinkere til å redegjøre for sitt arbeid gjennom statistikk o.l., delta tettere i samfunnsdebatten og tydeliggjøre sitt navn gjennom ulike arenaer og arrangementer. Dette vil profilere organisasjonen bedre. Storsentere som Oslo City, handelsstanden i bykjernen generelt og forsikringsselskaper kan være potensielle sponsorer.

Drift av idrett- og aktivitetsarenaer
Det kan muligens være vanskelig å se noe inntektspotensiale innenfor dette arbeidet, men samtidig så vil det her ligge en driftsstøtte fra den aktuelle myndighet. Vi ser også at opprettelsen av nye aktivitetshaller/arenaer inkluderer muligheter for kommersielle inntektskilder, som f.eks. squash-haller i Vulkanhallen, kafetariadrift, arenareklame o.l. Det er på disse områdene UIC må kontraktsfeste seg visse rettigheter. Gjennom denne formen for driftsarbeid vil også mulighetene for en viss inntekt fra sponsorvirket kunne øke.

Til toppen

 
Filosofien
Målsetting
Økonomi
Arbeidsverktøy
Etikk
Aktivitetsgrener  
Samarbeidspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no