hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenker
 

 
god jul


CENTRUM TIGERS IDRETTSFORENING (CTIF)
– en fleridrettsklubb, er en uavhengig idrettsforening. Foreningen har som felles mål å skape og drive ulike idrettslige aktiviteter, som ungdommene selv etterspør og styret vurderer dette og verdien av forslaget. Gjennom egne idrettsarenaer ønsker CTIF å knytte til seg barn, unge og voksne fra sitt eget nærmiljø og samt ta vare på ungdommene som er i drift inn til positive aktiviteter og handlinger de finner trygge og utviklende, uten forskjelsbehandling av religion, politikk, etniske bakgrunner og der alle skal så langt det lar seg gjøre bruke norsk språk som hovedspråk. Samtidig skal foreningen utvikles slik at det skapes entusiasme for et felles mål som bedrer oppvekst og levevilkår for barn og unge i vårt eget nærmiljø.
(les mer om oss...)

HØR PÅ CENTRUM-sangen!

POSTADRESSE
Centrum Tigers Idrettsforening
Postboks 2086, Grünerløkka, 0505 Oslo

BESØKSADRESSE
Vulkan Flerbrukshall, Maridalsveien 17, 0175 Oslo
tlf.: 22 99 11 00
faks: 22 99 11 02
e-post: post@centrumtigers.no


 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no