hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Ung i Centrum > Filosofien


Organisasjon


Oslos byutvikling øker stadig. Nye bygrenser tøyes, økning av befolkning, større klasseskiller og stadig større og mer komplekse kulturforskjeller. Barn og unge trekker mer og mer inn mot bykjernen og dette medfører større risiko for å påtreffe uheldige miljøer. Videre merker man at tiltrekningen til ulike gjengkulturer øker. Samfunnet trenger nye kanaler inn i det flerkulturelle ungdomsmiljøet, de trenger positive rollemodeller som de kan kjenne seg igjen i, rollemodeller som kan være brobyggere over til mer fremtidsrettede aktiviteter som skole, jobb og frivillig innsats på områder de selv føler de bidrar på.

Videre så trenger den utsatte barn- og ungdomsgruppen en tilbakemelding på deres egne ressurser og kapasiteter. Disse ungdommene er eksperter på det å være ung i en storby og de kan videreformidle både positive og negative erfaringer.

Etter å ha brukt ressurser på å kanalisere de unge inn i positive miljøer må de selv ta tak i sitt eget og andres miljø og utvikling. På denne måte skape et større selvbilde.

Vi skal være med å tilrettelegge og opprette nye arenaer for barn og unge der dette er ønskelig og nødvendig.

Vi skal være med å motivere andre organisasjoner, utenfor idretten, som tidligere ikke har vært like aktiv innenfor det forebyggende arbeid blant barn og unge.


 
Filosofien
Målsetting
Økonomi
Arbeidsverktøy
Etikk
Aktivitetsgrener  
Samarbeidspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no
w