hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Ung i Centrum > Etikk


Organisasjon


Hvilke etiske og moralske prinsipper vi skal jobbe etter er en spesiell sak. Dette er vanskelig da etikk og moral har ulik betydning for mange. Det er likevel slik at enkelte emner er tydeligere og mer essensielle enn andre. Det at vi lever i et flerkulturelt samfunn er noe vi må ha tydelige standpunkter til. Vi må vise vår klare negative holdning til rasisme og andre -ismer som gjør forskjell på mennesker ut fra farge, kjønn, nasjonalitet, religion og politiske overbevisninger.

Det er videre viktig å følge opp om enkelte utpekte verdier. Det kan være 5 punkter og bør dekke det meste av verdiholdninger en bør ha i vårt virke.

Ung I Centrum ønsker å ta unge på alvor uansett ståsted. Som etiske retningslinjer for arbeidet ønsker vi å fremme følgende verdier:

Toleranse
Ung I Centrum ønsker å omfavne alle unge i det flerkulturelle samfunnet som eksisterer i Oslo. Det er derfor viktig for organisasjonen å gi uttrykk for toleranse i sitt arbeid i forhold til ulike grupper og miljøer.

Avstand fra rasisme
Tross uttalt toleranse tar organisasjonen klar avstand fra rasisme og andre holdninger som i sin konsekvens fører til forskjellsbehandling av mennesker ut fra kjønn, farge, nasjonalitet, religion og politisk overbevisning.

Det er viktig å forsøke å forstå andre synspunkter, men det medfører ikke at det alltid er riktig å akseptere alle synspunkter.

Entusiasme
Arbeidsverktøyet og et mål til organisasjonen og representanter for organisasjonen er entusiasme og det å skape entusiasme rundt oss.

Holdninger i arbeidet
Ung I Centrum ønsker først og fremst at disse verdiene og holdningene skal prege vårt arbeid:

Ansvarlighet – Ressursskapende – Ydmykhet – Langsiktighet - Dristighet.

Til toppen
 
Filosofien
Målsetting
Økonomi
Arbeidsverktøy
Etikk
Aktivitetsgrener  
Samarbeidspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no