hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Ung i Centrum > Arbeidsverktøy


Organisasjon


Som en organisasjon som driver med forebyggende arbeid og som med stor sannsynlighet vil motta betydelige beløp fra det offentlige er det svært viktig at vi er tydelige i vårt arbeid. Det vil ikke nytte å sitte inne på kontoret og tro at ungdommen automatisk vil komme til oss for råd. Vi er nødt til å være synlige ovenfor ungdommen i vårt arbeid, ikke bare ovenfor media og styrende organer. UIC har et ansvar ovenfor de pengene vi bruker, det er offentlige midler eller skattebetalernes penger som det også heter.

Entusiasme” kanskje det aller viktigste verktøyet vi har. Det er gjennom entusiasme, ute på gaten, idrettsarenaen, politiske korridorer og på kontoret, vi kan skape arbeid til resultat. Entusiasme smitter, og det er et veldig viktig kort i vårt arbeid.

Samarbeidspartnere er et annet viktig verktøy, og som må utnyttes til det maksimale. Dette gjelder partnere på mange områder. Idretten med all dens organisasjonsoppbygging med forbund og kretser o.s.v. Mange av de unge vi møter vil gjerne inn i idretten, og vi må stå klare med ”korte avstander” inn der hvor de hører hjemme. Skoler av ymse slag. Det være seg film, teater og høyskoler. Også utenlandske skoler vil være av interesse. Politiske ungdomspartier og foreninger med samfunnsmessige interesser er partnere som vil være med på å utvide UICs nettverk.

Ungdommen selv er en enorm ressurs. Disse ungdommene er eksperter på det å være ung i en storby og de kan videreformidle både positive og negative erfaringer. De viser andre fra eget miljø at også de er en ressurs. Dette har en bra smitteeffekt. Å ta ungdommen delvis med inn i beslutningsprosesser er nyttig og gir gode signaleffekter. Derfor er UIC nødt til å være aktive ute for å rekruttere ungdommen inn til eget virke.

Statlige og kommunale myndigheter
UIC må jobbe enda bedre innenfor sin lobby-virksomhet. Det er her vi både skal hente penger, påvirke mot en mer positiv oppfølging og ha kontinuerlig dialog. Her er det viktig å følge opp potensialet. Det er også sunt med en god dialog med konkrete personer innenfor byråkratiet Det er de samme byråkrater som også skal evaluere våre søknader, rapporter og økonomiske status.

Det private næringsliv
Dette er et miljø som på langt nær er utnyttet godt nok innenfor vårt virkefelt. Næringslivet bør forstå mer av hvor viktig vårt arbeid er for deres egen næring. Her er det viktig å forstå hva som teller for bedriftene. Dette kan komme godt med, både økonomisk og samfunnsmessig (se også kap. om økonomi).

Andre organisasjoner som har kompetanse på områder vi ikke har. Dette vil være organisasjoner som kan gå inn og hjelpe ungdommer som UIC ikke har kapasitet til å ta hånd om. Dette kan være organisasjoner med kapasitet og kompetanse på områder som tung narkotika, mental helse, familiære problemer og lignende. Disse organisasjonene er viktig i vårt arbeid, og det er svært essensielt at andre organisasjoner får vite om oss, ikke kun omvendt.

Til slutt kan det ikke nevnes for ofte. UIC ut i felten og være aktive gjennom sine egne engasjerte unge. Dette være seg gjennom arrangementer som konserter, idrettsfestivaler, gjennom oppsøkende virksomhet på gata, gjennom samtaler med skolen, fritidsklubber, utekontakter/seksjoner, gjennom foreldrekontakter, religiøse og kulturelle grupperinger og lignende.

Til toppen
 
Filosofien
Målsetting
Økonomi
Arbeidsverktøy
Etikk
Aktivitetsgrener  
Samarbeidspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no